Kategori: BoU-satsningen

Nya BBIC – Socialstyrelsens redovisning av pilotundersökningen

Den 3 november presenterade Socialstyrelsen och SKL resultatet av den så kallade ”BBIC-piloten” som genomfördes vecka 43. Redovisningen gjordes för landets regionala utvecklingsledare BoU och för länens BBIC-samordnare/metodstödjare. Enligt informationen vi fick var det övervägande

IT-workshop BBIC – lokal inventering av IT-stöd BBIC

Under hösten har vi inom ramen för BoU-satsningen träffat flertalet av de skånska kommunerna i syfte att genomföra lokala inventeringar av hur IT-stödet kring BBIC fungerar. Utgångspunkten till IT-workshoparna har varit den kartläggning som Sveriges

En obruten skolgång

Statens institutionsstyrelse har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten utvecklat en strukturerad modell för obruten skolgång för ungdomar som placerats i SiS Om du är anställd inom en kommuns socialförvaltning, utbildningsförvaltning eller motsvarande, och är intresserad av

BBIC-rådet

I BBIC-rådet finns representanter från kommunernas BBIC-nätverk runt om i Skåne. Rådet syftar till att skapa en samlad bild av BBIC i Skåne. Dessutom ska rådet vara länken mellan metodstödjarna och BBIC-nätverken, sprida information från