Kategori: BOSS

Med målgruppen i centrum

Samverkan måste ske som ett resultat av ett faktiskt behov uttryckt av målgruppen. Utbildningens syfte är att hjälpa kursdeltagarna i utmaningen att förstå målgruppens behov och samverka över verksamhetsgränser för att skapa värde och nytta

Nu är vi igång!

Av de 33 skånska kommunerna är det 16 kommuner som valt att delta i projektet BOSS, som handlar om bred operativ strategisk samverkan av ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Sedan projektet startade i november

Publicerad: 9 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunförbundet Skåne deltar i Förnyelselabbet

Innovations- och samverkansplattform Förnyelselabbet är en satsning av Sveriges kommuner och Landsting med syfte att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. För tillfället

Publicerad: 1 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Uppstartskonferens för BOSS

Att komma till Sverige Kasim Husseini kom som ensamkommande barn till Sverige 2001. Kasim berättade om resan och flykten från ett fattigt Afghanistan till Sverige. Han talade om fattigdom och svårigheter längst vägen, om Sverige