Kommunförbundet Skåne erbjuder barnrättsstrateger en unik plattform för erfarenhetsutbyte

Skåne första länet i Sverige att ha minst en utbildad barnrättstrateg i varje kommun Hösten 2012 genomfördes första regionala utbildningen, på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik, i Skåne. Resultat

Publicerad: 9 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer