Kategori: Äldre

Rapport om kultur i äldreomsorgen i Skåne

Bakgrund: Kultur i äldreomsorg Ett av kulturpolitikens mål och stora utmaning är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har svårt att ta del

Publicerad: 16 december, 2019

Läs mer

Kultur i äldreomsorg

Den 18 juni bjöd Kommunförbundet Skåne och Region Skåne tillsammans in till en eftermiddag om Kultur i äldreomsorg. 60 verksamma inom kultur och omsorgsområdet från 19 av Skånes kommuner deltog för att tillsammans utbyta erfarenheter

Kultur i äldreomsorg

TID den 18 juni 2019, klockan 13:00- 16:00 PLATS Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3 i Lund, våning 4 Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka vilket stöd de skånska

Produktvisning inför ny upphandling av hjälpmedel

Tillsammans med en referensgrupp av representanter för de skånska kommunerna genomför Kommunförbundet Skåne upphandlingar inom ramen för ”Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor”. Vi är nu i uppstarten av en ny upphandling för rullstolar och har därför bjudit

Publicerad: 21 april, 2017Sidansvarig: Håkan Jönsson

Läs mer

Sista träffen för Ledningskraft

Margareta Albinsson inledde dagen med att hälsa alla välkomna och att berätta om hur Ledningskraft kom till och lite annan historik. Några få hade varit med hela vägen men de allra flesta har på ett

Publicerad: 31 oktober, 2016Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

MoTFall – Modern teknik ska bidra till färre fallolyckor

Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan generera en minskning av fall och fallskador med 30-60%. Projektet MoTFall kommer att utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt genom att monitorera fallrisk

Stort intresse för regional nätverksträff – ÄBIC/IBIC/ BIC

Dagen inleddes av Cecilia Aatola och RoseMarie Hejdedal, från Kommunförbundet Skåne som hälsade alla välkomna och presenterade dagens upplägg. Första föreläsare för dagen var Erik Wessman, utredare och ansvarig för ÄBIC/IBIC/ BIC på socialstyrelsen. Han

Publicerad: 14 april, 2016Sidansvarig: Carina Lindkvist

Läs mer

Utbildas för att utbilda Första hjälpare

”Detta är en väldigt viktig utbildning eftersom psykisk ohälsa hos äldre sällan uppmärksammas, trots att det är en stor grupp som drabbas. Det är ju en självklarhet att det finns första hjälpen för fysiska sjukdomar,

Lyckad heldag om kultur för äldre

Dagen öppnades av Åsa Håkansson med ”Möte i musik” som både ledde till eftertanke och allsång bland publiken. Efter detta välkomnade moderator för dagen, Anne Lundberg, alla till en dag för att inspireras och dela med sig av erfarenheter