Stockholms socialchefer besöker Skåne

Den 24-25 oktober besöker Stockholms socialchefer Skåne med fokus på digitalisering.

Stockholms Socialchefer, samordnade av Stockholms kommunförbund StorSTHLM, åker årligen på en gemensam resa. I år gick resan söderut till Skåne. Besöket började i Helsingborg där kommundirektör Palle Lundberg och socialdirektör Dinah Åbinger berättade om Helsingborgs stads arbete med att utveckla sin verksamhet inom socialtjänsten, särskilt kring digitalisering. Resan gick sedan vidare till Lund och till Kommunförbundet Skåne där Carina Lindkvist, avdelningschef Hälsa och Social välfärd presenterade organisationen och det pågående samverkans- och utvecklingsarbete som sker mellan de skånska kommunerna samt med Region Skåne. Eftermiddagen knöt sedan an till förmiddagens inriktning kring digitalisering där Niclas Clausenborg, Strateg inom Digital utveckling på Kommunförbundet Skåne medverkade. Socialchefsrådet i Skåne var även representerat på mötet av Annelie Larsson, Förvaltningsdirektör Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

Socialcheferna från Stockholm avslutar sitt besök hos Kommunförbundet Skåne under förmiddagen den 25 oktober.

Publicerad:

Skriv en kommentar