Utbildningsinsats för att stärka arbete med traumatiserade barn

Barn som utreds inom socialtjänsten och som har upplevt potentiella trauman har större risk att drabbas av psykisk ohälsa och andra svårigheter. För att stärka arbetet med dessa barn i Skånska kommuner anordnade Kommunförbundet Skåne den 16 oktober en utbildningsdag med föreläsning, erfarenhetsutbyte och workshops för socialsekreterare, sakkunniga, arbetsledare och enhetschefer inom socialtjänsten. Föreläste gjorde Sabina Gusic, leg psykolog och fil dr i psykologi.

Sabina Gusic har lång erfarenhet av att arbeta med traumatiserade barn. Barn som utreds inom socialtjänsten och som har upplevt potentiella upplevda trauman har en större risk att drabbas och psykisk ohälsa och andra svårigheter.

Saera Khan, BBIC-samordnare på Kommunförbundet Skåne om varför denna utbildningsdag är så viktig:

– Barnen är vår framtid. De är framtidens vuxna. Att utreda barn och unga inom socialtjänsten är ett mycket viktigt, men komplext arbete och vi måste ständigt fylla på med kunskap inom området. Idag samlas Skånes kommuner kring vikten av att ha ett traumamedvetet förhållningssätt i utredningsarbetet med barn och unga, men också kring vikten av traumamedvetna organisationer. De som arbetar med traumatiserade människor behöver ha en traumamedveten omsorg av organisationerna de arbetar i för att göra detta svåra och viktiga arbete på bästa tänkbara sätt.

Breddat perspektiv på definitionen av trauma

Under dagen deltog ett 80-tal medarbetare från Skånes kommuner. Socialsekreterare, arbetsledare, sakkunniga och enhetschefer fick både ta del av föreläsning med Sabina Gusic och deltog i workshops.

– Inom socialtjänsten möter vi idag till största del barn och ungdomar som varit utsatta för någon form av trauma. Sabinas föreläsning har gett oss större förståelse och förklarat begreppet trauma på ett mycket konkret sätt.  Vi har fått tips och råd som är till stor hjälp för både erfarna och nya utredande socialsekreterare, säger Anna-Marie Nilsson, enhetschef i Bromölla kommun.

– Under dagen har jag fått upp ögonen för vad trauma mer kan vara. Att det finns så mycket mer trauma än det vi i vanliga fall tänker på, till exempel det emotionella för barnet. Det behöver vi jobba mer med på djupet, säger Vanja Rehnström, förste socialsekreterare i Klippans kommun.

Publicerad:

Skriv en kommentar