Så kan vi arbeta lokalt med SKLs handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, 13-29 år

I december 2018 antogs SKLs handlingsplan mot missbruk och beroende - tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år. Under en länsdialog samlades ett hundratal tjänstepersoner, politiker och övriga aktörer för att sätta ramarna för hur vi tillsammans ska arbeta regionalt och lokalt i våra skånska kommuner.

Länsdialogen anordnades för att stötta ett förändringsarbete där handlingsplanens förslag och syfte ska bli användbar lokalt. För att presentera handlingsplanen medverkade Mikael Malm och Zophia Mellgren från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingsplanens budskap

  • Det ska vara lätt att söka hjälp – utveckla tillgängligt och jämlikt stöd
  • Mera samordning, samverkan och delaktighet behovs
  • Arbeta med tidig upptäckt, riskbeteenden och tidiga samordnade insatser
  • Tydliggör ansvar och utveckla målgruppsanpassade stöd- och behandlingsinsatser
  • Satsa på kunskapsutveckling – en förutsättning för bättre resultat

Efter länsdialogen är tanken att deltagarna ska ha fått med sig ramar för hur de kan arbeta med handlingsplanen lokalt i sin egen kommun. Tillsammans behöver vi samordnat ta kliv framåt när det gäller att motverka missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna.

Länsdialogen anordnas i samverkan med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och SKL.

Läs eller beställ handlingsplanen. 

Publicerad:

Sidansvarig

Evelina Johansson

Skriv en kommentar