Save the date! Konferens i barnrättens anda den 20 november 2019

Barnkonventionen fyller trettio år i år och 2020 blir den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma med en konferens i barnrättens anda. Skåne har sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och nu vill vi berätta om allt positivt som hänt. Kom och inspireras och ta del av goda och lärande exempel från olika nivåer och olika verksamheter!

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, kommer och berättar vad det innebär att konventionen stärker sin plats i vårt rättssystem.

När: 20 november 2019, klockan 9:30-16:00
Plats: Medborgarhuset i Eslöv
Målgrupp: förtroendevalda, chefer, medarbetare och barnrättsstrateger inom offentlig verksamhet och idéburen sektor.
Arrangör: Barnrättsforum Skåne
Anmälan: efter sommaren kan du anmäla din medverkan

Välkommen!

Publicerad:

Skriv en kommentar