Kultur i äldreomsorg

Den 18 juni bjöd Kommunförbundet Skåne och Region Skåne tillsammans in till en eftermiddag om Kultur i äldreomsorg. 60 verksamma inom kultur och omsorgsområdet från 19 av Skånes kommuner deltog för att tillsammans utbyta erfarenheter av arbete med kultur i äldreomsorgen. Trelleborgs kommun, Ängelholms kommun och Kristianstad kommun delade med sig av pågående arbete och deras presentationer sträckte sig från ”det nya projektet” till tydliga handlingsplaner och fasta poster i budgeten. Kommunerna vittnade om hur små insatser gjorde stor skillnad för de boende: ”Vävstolen var det enda som fick den här personen att kliva upp ur sängen så vi fick leta fram vävstolen i källaren och nu väver personen varje dag”.

Anita Jensen från Region Skåne föredrog om aktuell forskning och beskrev effekterna av att involvera kultur i äldreomsorgen. Det var tydligt hur det påverkade relationer positivt, inte bara mellan de boende utan även mellan de boende och personalen.

Under 2018 har kommunerna svarat på en enkät som ska sammanställas tillsammans med delar som framkom under samtalen den 18 juni. Sammanställningen kommer att färdigställas efter sommaren och sedan distribueras ut till kommunerna som ett led i att fortsatt utveckla området Kultur i äldreomsorgen tillsammans. 

Kristianstad kommun har tagit fram filmen ”För och med alla sinnen, om hur kultur gör skillnad i äldreomsorg” som går att se här.

 

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar