Systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet

Hösten 2019 erbjuder SKL en utbildning till kommuner och verksamheter inom socialtjänst som vill bli bättre på systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet. Den 22 maj kl. 13.30–14.30 håller SKL ett informationsmöte på webben men det går redan nu att anmäla sig till detta pilotprojekt som startar i september.

SU-Kvinnofrid är en del av SKL:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Målet för satsningen är att stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner. Kommunerna kommer att få stöd av SKL både i det praktiska arbetet och i det lärande.

Här finns mer information

Intresseanmälan sker senast 14/6 till linda.leveau@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar