Kultur i äldreomsorg

Save the date - Välkomna till en eftermiddag om organisation, uppföljning och Skånes gemensamma arbete framåt inom kultur i äldreomsorgen

TID den 18 juni 2019, klockan 13:00- 16:00

PLATS Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3 i Lund, våning 4

Foto Kennet Ruona

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka vilket stöd de skånska kommunerna behöver i utvecklingen av kultur i äldreomsorgen. För att inleda arbetet genomfördes en enkätundersökning under 2018. Genom svaren som inkom har vi fått en bild av hur de skånska kommunerna jobbar med frågan idag och om utvecklingsbehov.

Den 18 juni presenteras resultatet av enkäten. Vi kommer också att få exempel från kommuner som arbetar med kultur i äldreomsorg utifrån perspektiven organisation och uppföljningsarbete. Eftermiddagen kommer även att ge utrymme för dialog om vårt gemensamma arbete framåt.

Vi återkommer med detaljerat program och möjlighet att anmäla sig i maj.

Välkomna!

Sofia Edward, Kommunförbundet Skåne och

Bibbi Miegel Sandborg, Region Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar