Nära vården och hälso- och sjukvårdsavtalet, vad händer i Skåne?

Personcentrerad vård, två aktuella rapporter från vårdanalys och den statliga utredningen om God och nära vård stod på schemat när politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra berörda chefer och politiker besökte Kommunförbundet Skånes konferenslokaler i fredags. Samverkan och utveckling av Skånes hälso- och sjukvård var grunden för dagen.

I fredags samlades politiker och tjänstepersoner från Centralt samverkansorgan samt andra region- och kommunrepresentanter på Kommunförbundet Skånes och Region Skånes gemensamma seminarium där lärande och utvecklingsmöjligheter stod i fokus. Dag Norén, Videre consulting, modererade dagen.


Dag Norén. Foto: Hanna Nordehammar

Mikaela Javinger föreläste om patientperspektivet inom psykiatrin utifrån egen erfarenhet. Mikaela Javinger har mer än 30 års erfarenhet från psykiatrin, som både patient och idag som medarbetare. Ur Mikaelas bok Personcentrerad hälso- och sjukvård: rapport från verkligheten (2017) talade hon om vikten av patientfokus i en komplex psykiatrisk vård.

– Personcentrerad vård är inte en mätmetod utan en etik, en personförändring, säger Mikaela och fortsätter:

– Sökande och nyfikenhet är något som jag önskar att alla lät sig påverka sig av, även i sina vardagliga jobb.


Mikaela Javinger. Foto: Hanna Nordehammar

Peter Nilsson och Carl Lundgren från Myndigheten för Vårdanalys presenterade ny statistik och resultat från två aktuella rapporter,  På väg och Från mottagare till medskapare. Myndigheten för Vårdanalys uppgift är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. De summerade att vården bör utformas utifrån patienters och brukares perspektiv. De ser också ett behov av en fördjupad uppföljning av patienters och verksamheters upplevelse av utökad samverkan.

Efter lunch talade Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för God och nära vård. I mars 2017 togs det ett regeringsbeslut att tillsätta en utredning för Samordnad utveckling för God och nära och vård, och i september samma år trädde tilläggsdirektivet (S2017:01) i kraft.

– En modern hälso- och sjukvård är en vård som tar höjd för patientens behov och förväntningar, säger Anna Nergårdh.

 

Seminariet avslutades med en gemensam workshop som fokuserade på frågeställningar utifrån Skånes gemensamma utveckling inom hälso- och sjukvården. Anna Mannfalk, Region Skåne, summerade dagen med att bland annat poängtera vikten av att utveckla en mer personcentrarad vård, att de samordnade individuella planerna görs tillgängliga för fler, att teamutbildningar bör prioriteras och att bör vi återsamlas om cirka ett år för att arbeta vidare med utvecklingen av God och nära vård i samverkan.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar