Early-early var temat på årets regionala familjecentralskonferens

Den 3/10 samlades medarbetare från Skånes familjecentraler till regional familjecentralskonferens i Lund. Konferensen är ett årligt återkommande evenemang och i år var temat ”Early, early- betydelsen av tidig prevention”.

Efter att Anna-Maria Troedsson från Kommunförbundet Skåne inlett dagen följde två föreläsningar som båda hade fokus på tidiga insatser.

Therese Nilsson, docent i nationalekonomi föreläste under rubriken ”Tidiga insatsers betydelse för hälsa, utbildning och inkomster”. Därefter gav Petra Pålsson, barnmorska och doktorand, en föreläsning om ”Föräldraförberedelse under graviditeten med fokus på den första tiden efter förlossningen”.

Eftermiddagen ägnades åt valbara seminarier som till exempel; ”Vad är på gång nationellt?”, ”Barn som far illa”, ”Barns utveckling och familjerelationer”, ”föräldrastöd i grupp”, olika lärande exempel samt hur en kan arbete med sekretessen på familjecentraler.

Under dagen hann även det regionala nätverket med att presentera sitt arbete och dagen avslutades med en presentation av projektet för ett utökat hembesöksprogram i Skåne.

Dokumentation från konferensen

Publicerad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Skriv en kommentar