Kommunförbundet Skåne erbjuder barnrättsstrateger en unik plattform för erfarenhetsutbyte

Som en del av Skånes arbete med folkhälsa och barnrättsfrågor erbjuder nu Kommunförbundet Skåne en digital plattform för att inspireras av varandras arbete i kommuner, organisationer och idéburen sektor. Dessutom senaste nytt från höstens nätverksträff för barnrättsstrateger i Skåne.

Skåne första länet i Sverige att ha minst en utbildad barnrättstrateg i varje kommun

Hösten 2012 genomfördes första regionala utbildningen, på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik, i Skåne. Resultat blev 46 utbildade barnrättsstrateger i 18 kommuner. 2013 utbildades ytterligare 26 barnrättsstrateger och nu var 23 kommuner med på satsningen. 2014 deltog de resterande 10 kommunerna i utbildningssatsningen, vilket innebar att det totalt utbildats 117 barnrättsstrateger i 33 kommuner. Idag har Skåne 258 utbildade barnrättstrateger och minst en i varje skånsk kommun. Utbildningarna genomförs i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ny utbildning våren 2019.

Kommunförbundet Skåne driver och samordnar Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utvecklingen av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.

Utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne. Nätverket träffas en gång per termin och den 4 oktober var det dags igen. På agendan fanns bland annat information om barnkonventionen som äntligen blir svensk lag 1 januari 2020. På både nationell, regional och lokal nivå fick deltagarna ta del av goda exempel kring hur vi förbereder oss inför detta. Dessutom var Mikael Blixt från UNICEF Sverige på plats för att prata om barnrättskommun och rättighetsbaserad skola och Eslövs kommun presenterade och inspirerade kring sitt konkreta arbete med rättighetsbaserad förskola och skola.

Digital plattform för regionalt erfarenhetsutbyte

Under nätverksträffen presenterades och lanserades även Barnrättskompassen – en ny unik plattform för erfarenhetsutbyte barnrättsstrateger emellan. Barnrättskompassen syftar till att delge varandra kunskap och inspiration för hur en arbetar med att stärka barn och ungas rättigheter i samhället.

Inom områdena styrning och ledning, utbildning, uppföljning och verktygslåda utgår goda och lärande exempel från barnrättsstrateger i kommuner, organisationer och idéburen sektor. Först ut var Skåneidrotten som presenterade hur de startat upp nya nätverk som bl.a. inkluderar att större specialdistriktsidrottsförbund ska arbeta för att inte tvinga barn och unga att välja idrott för tidigt.

Nätverksträffen gav utifrån den nylanserade sidan Barnrättskompassen tillfälle att delge varandra flera goda och lärande exempel mellan barnrättsstrategerna.

Klicka dig in på Barnrättskompassen här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar