Hur kan ICF och KVÅ användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård?

Den 16 april bjöd Kommunförbundet Skåne in till en heldag om hur ICF och KVÅ kan användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård. Dagen syftade till att informera om den nya föreskrift som träder i kraft den 1 januari 2019 (HSLF-FS 2017:67) som bland annat kommer att innebära att kommunerna blir skyldiga att lämna uppgifter om vissa vidtagna hälso- och sjukvårdsåtgärder, klassificerade enligt KVÅ, till Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.

På plats från Socialstyrelsen fanns Ann-Helene Almborg, fil dr, utredare klassifikation och terminolog, och Ulrika Eriksson, fil dr, utredare statistik. Tillsammans talade de om klassifikationerna ICF och KVÅ, hur dessa kan användas i den lokala verksamheten inklusive urval samt insamlingen av KVÅ-uppgifter till nationell statistik.

Ann-Helene började att inleda dagen med att tala om bland annat hälsa och e-hälsa, ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, klassifikation av funktionstillstånd och om ICF och KVÅ i processen.

Efter lunchen tog Ulrika Eriksson plats på scen för att tala om patientregister om insatser i kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med Ulrikas föreläsning var att förklara nyttan med register och statistik, ge en förståelse för vad den nya insamlingen innebär och att ge varje kommun tillfälle att tänka på hur de nya uppgifterna kan användas i deras lokala verksamhetsutveckling.

Missade du när Socialstyrelsen talade om hur ICF och KVÅ kan användas i strukturerad dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård? Eller behöver du en påminnelse från i måndags? Ingen fara, vi filmade hela dagen!

Se filmerna här!

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar