Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Den 13 juni kom en grupp kinesiska forskare på besök hos Kommunförbundet Skåne för att ta del av hur Skåne arbetar med jämställdhet. Linda Leveau, samordnare för likarättsfrågor, och Ingela Sjöberg, strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, tog emot gruppen med stor entusiasm. Ett studiebesök som verkar givit god effekt och inspiration för forskarna.

Den 13 juni välkomnade Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår ute i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt ska gruppen skriva en textbok på universitetsnivå om jämställdhet och mänskliga rättigheter, som är den första i Kinas historia att skrivas.

Linda Leveau och Ingela Sjöberg ledde gruppen forskare kring i det skånska jämställdhetsarbetet.

– Det var en ära för oss att få ta emot dessa kompetenta kollegor i det globala jämställdhetsarbetet! Vi fick bra frågor om hur vi förankrar uppåt och hur vi använder oss av strategier och mänskliga rättigheter som argument och motivationshöjare i arbetet med jämställdhet i kommunerna. De verkade peppade på att använda sig av vår film och av metoder ur Hurboken som vi presenterade på mötet. Trots att Kina och Sverige har kommit olika långt i arbetet med jämställdhet blev det tydligt att likheterna i utmaningar är många. Nu förändrar vi normer och föreställningar om maskulinitet i både Kina och i Sverige, säger Linda Leveau efter studiebesöket.

Ingela Sjöberg var extra glad efter studiebesöket. Förutom att hon fick berätta om det framgångsrika barnrättsarbetet som pågår ute i de skånska kommunerna, fattade Sveriges riksdag en ny lag.

– Sveriges riksdag fattade beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag 1 januari 2020. Samtidigt fick jag möjlighet att berätta om vårt långsiktiga och framgångsrika barnrättsarbete i Skåne, som i dagsläget bl.a. genererat 258 utbildade barnrättsstrateger. Våra gäster ställde många frågor kring denna utbildningssatsning gällande politiska beslut, utbildningens upplägg och innehåll, deltagare, mandat för deltagande, strategernas roll etc, säger Ingela Sjöberg, strateg folkhälso- och barnrättsfrågor.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar