Med målgruppen i centrum

Den 4:e maj hölls det sista tillfället i utbildningen i användardriven innovation och tjänstedesign i Medborgarhuset i Eslöv. Användardriven innovation och tjänstedesign är en arbetsmetod i förändringsarbeten och går ut på att involvera målgruppen i förändringsprocessen. En grupp deltagare i BOSS har nu gått färdigt utbildningen.

Samverkan måste ske som ett resultat av ett faktiskt behov uttryckt av målgruppen. Utbildningens syfte är att hjälpa kursdeltagarna i utmaningen att förstå målgruppens behov och samverka över verksamhetsgränser för att skapa värde och nytta för kommuninvånarna. Utbildningen, som drog igång i oktober 2017, har gett deltagarna möjligheten att ta med sig de arbetsmetoder de lärt sig under utbildningen i verksamhetsutvecklingen. Utbildningen är en kvalitetshöjande aktivitet som gagnar hela organisationen.

Varje kommun har i sina handlingsplaner identifierat vilka som är de viktigaste utvecklingsområdena som kräver samverkan och som den strategiska nivån i kommunen vill arbeta vidare med inom BOSS. Tanken är att utbildningen ska vara ett konkret stöd till deltagarna för att de ska kunna realisera sina handlingsplaner. Det har sett lite olika ut för de olika kommunerna huruvida de arbetat utifrån handlingsplanen eller hittat nya områden att undersöka. Utbildningen genomförs av Nicolina Fransson, forsknings- och utvecklingsstrateg på Kommunförbundet Skåne. Deltagarna i utbildningen förväntas sprida kunskapen till de övriga deltagarna i den operativa gruppen liksom övriga medarbetare i sin egna verksamhet. Många gånger är den lokala processledaren central för att sprida kunskap och det är därför de har fått möjlighet att gå den här utbildningen.

”Förhoppningen är att deltagarna verkligen ska ta med sig de arbetsmetoder de lärt sig och implementera dem i deras organisation och verksamhet. Vi måste hitta andra arbetssätt för att klara av de samhällsproblem som vi har och kommer ställas inför allt mer. Om deltagarna börjar tänka mer i de här banorna och börjar prata med målgruppen enligt utgångspunkterna för användardriven innovation- och tjänstedesign har det jättestort mervärde.” säger Nicolina.

Utbildningen har pågått under en längre tid för att deltagarna ska få möjlighet att omsätta sin nyvunna kunskap i sina egna organisationer och förändringsarbete. Så här sa Mina Sandberg från Burlövs kommun angående utbildningens upplägg och syfte:

”Det har varit bra med flera olika tillfällen med långt emellan dem. Man har hunnit reflektera över och utveckla det man lärt sig. Den kunskapen vi fått känns välförankrad nu. Utbildningen har även varit tydligt upplagd och det har varit tydligt i vilket sammanhang det här arbetet är viktigt. Det känns väldigt meningsfullt och det ligger rätt i tiden.”

Under det fjärde och sista tillfället fick deltagarna utvärdera de nya metoder som de använt sig av i det lokala förändringsarbetet, samt presentera resultat av sitt arbete.

Deltagarna kom från Burlöv, Båstad, Bromölla, Helsingborg, Ystad, Ängelholm och Hörby. Alla deltagare hade på olika sätt utgått från användarens tankar och erfarenheter när de utformat planer och genomfört olika förändringsarbeten i respektive kommun. De flesta av deltagarna uppfattade att den största svårigheten med en användardriven arbetsmetod var att engagera och intressera personer i verksamheter som inte var redo att arbeta med användaren i en annan roll än mottagare av en viss tjänst eller produkt. De allra flesta deltagare upplevde stor entusiasm bland sina respondenter som tyckte det var jättebra att få vara med i det lokala förändringsarbetet och i beslut som rörde dem. I vissa fall var användarna lite skeptiskt inställda till att ge uttryck för sina tankar. Från Ängelholms kommun kom Elna Nilsson och Ann-Louise Bajlum Rubin. Deras mål var att öka skolnärvaro bland nyanlända barn och unga. De träffade fokusgrupper som bestod av elever i grundskolan och på gymnasiet. På grundskolan möttes de av entusiasm medan eleverna på gymnasiet var mer misstänksamma. Under gruppsamtalen fick Elna och Ann-Louise reda på att många av de äldre ungdomarna var misstänksamma mot olika typer av dokumentation.

Gemensamt för alla utbildningsdeltagare är att de lärt sig vikten av att lyssna på målgruppen och hur inspirerande och drivande användarna är. Kristina Cavetoft och Nina Karlsson från Hörby sammanfattade sina erfarenheter från förändringsarbetet i sin kommun så här:

”I användardriven innovation och tjänstedesign finns både en enkelhet och en oanad kraft som kan vara utvecklande för kommunen genom att inkludera de anställda och kommunmedborgarna”

Vi vill tacka alla som varit med och deltagit på utbildningen och Nicolina Fransson för hennes engagemang och lärorika utbildning. Vi hoppas att alla deltagare i BOSS och i den här specifika utbildningen använder alla de kunskaper de fått i sitt lokala förändringsarbete.

Ta del av de deltagande kommunernas slutpresentationer här:

Presentation Bromölla

Presentation Burlöv

Presentation Båstad

Presentation Helsingborg

Presentation Hörby

Presentation Ystad

Presentation Ängelholm

Publicerad:

Sidansvarig

Matilda Hjalmar

Skriv en kommentar