Rapportsläpp: Ungas hälsa utifrån könsidentitet

Den 8 maj släpptes rapporten "Ungas hälsa utifrån könsidentitet" (2018) som är framtagen som ett kompletterande underlag från "Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016". Det nya unika kunskapsunderlaget visar att åtgärder måste formuleras på både kort och lång sikt för unga transpersoner och icke-binära i Skåne.

– Kära jämställdhetsarbetare, kära transaktivister, idag skriver vi historia, inleder Linda Leveau rapportsläppet i Eslövs Medborgarhus och välkomnar därefter Ida Nilsson, ordförande Folkhälsoberedningen Region Skåne, upp på scen.

– På nationell nivå har det getts ut en hel del studier inom området och dessa nationella studierna har givit oss en bra grund. Men för att utforma effektiva insatser som riktar sig direkt mot våra skånska ungdomar behöver vi analyser på regional nivå. Därför kommer den rapport som lanseras här idag, ge oss en tydligare,precis och mångsidig bild av unga transpersoner hälsa, livsvilkor och levnadsvanor – här i Skåne, säger Ida Nilsson.

Linda Leveau har tillsammans med Birgit Modén tagit fram ett kompletterande underlag från ”Folkhäslorapport Barn och unga i Skåne 2016”. Det kompletterande underlaget resulterade i ”Ungas hälsa utifrån könsidentitet” (2018) och ger en tydlig ögonblicksbild på hur unga transpersoner och icke-binära i Skåne mår.

Birgit Modén lyfte fram resultatet av rapporten och jämförde unga transpersoner och icke-binäras svar mot cis-personers svar. Resultatet är tydligt. Överlag är cis-personers hälsa bättre än transpersoner och icke-binära. Exempelvis är det vanligare att icke-binära och transpersoner är mer stressade, mår sämre i längre perioder eller har en långvarig sjukdom eller funktionsvariation än cis-personer.

 

Karin Blomstrand, Winnet Skåne, presenterade hennes uppsats baserad på fritexten från enkäten. Uppsatsen ”Att bli felkönad är mycket, mycket stressande” visar att både tilldelat kön och en transidentitet kan påverka respondenterna upplevelse av hälsa och stress. Den upplevda hälsan hos transpersoner och icke-binära kan vara ett resultat av att omgivningens bemötande inte fungerar som den ska samtidigt som det inte finns tillräckligt med stöd för denna grupp.

 

RFSL Rådgivningen Skåne fanns på plats för att presentera deras verksamhet och hur de arbetar för transpersoner och icke-binära i Skåne. Eftermiddagen avslutades med en workshop som hölls av Ingela Sjöberg och Linda Leveau, Kommunförbundet Skåne.

Linda Leveau, Kommunförbundet Skåne

Ingela Sjöberg, Kommunförbundet Skåne

Rapporten ”Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016” hittar ni här.
Rapporten ”Ungas hälsa utifrån könsidentitet” (2018) hittar ni här

 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar