”Vi skriver en ny historia där transpersoner är med!”

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne tagit fram ”Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016”. Enkäten är en tvärsnittsundersökning vilken ger en ögonblicksbild av hur barn och unga mår i Skåne. Unikt för enkäten är det kunskapsunderlag som visar unga transpersoner och icke-binäras hälsa i Skåne.

– Mig veterligen har liknande kunskapsunderlag aldrig tidigare tagits fram på detta sättet till kommunerna. Men det håller på att ske en förändring, säger Linda Leveau, som arbetar med likarättsfrågor på Kommunförbundet Skåne och som har varit med och tagit fram rapporten.

Syftet med enkäten var att undersöka hur barn och unga i Skåne mår. För första gången ställdes frågan om vilken könsidentitet en identifierar sig med. Rapporten visar ett tydligt resultat. Unga transpersoner mår mycket sämre än cis-personer. Genomgående sämst mår icke-binära; i hur en upplever sin hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, trygghet och skola.

– I stort sett genomgående för hela rapporten visar den att transpersoner och icke-binära har en sämre hälsa och mår sämre än cis-personer, säger Birgit Modén från Region Skåne, som tillsammans med Linda Leveau tagit fram rapporten.

Lägestemp på hur barn och unga i Skåne mår

Rapporten är en tvärsnittsundersökning och ger en ögonblicksbild av situationen men förklarar inte orsakssamband. Utifrån enkätdata kan inga slutsatser dras om varför unga transpersoner och icke-binär har en sämre hälsa.

– Rapporten är en lägestemp av hur det ser ut här och nu men den föreslår inga åtgärder. Den visar på att det finns ett viktigt arbete som måste göras och som inte går att vänta med. Det är inte bara en fråga för psykiatrin eller skolan, utan det måste ske en samhällsförändring, säger Birgit Modén.

”Att bli felkönad är mycket, mycket stressande”

Den 8 maj i Eslövs Medborgarhus kommer resultatet av rapporten att presenteras och syftet är att tillsammans närma oss kunskapsbaserade lösningar. På plats kommer andra aktörer att berätta om deras insatser för gruppen.

– Vi får en tydlig inblick i rapporten genom Karin Blomstrand från Winnet Skåne, som skrivit en uppsats baserat på fritexten från enkäten. I uppsatsen ”Att bli felkönad är mycket, mycket stressande” hanteras unga transpersoner och icke-binäras mående. Vi kommer även att driva en workshop med en tydlig framåtblick. För nu behöver vi arbeta tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för transpersoner, säger Linda Leveau.

Linda Leveau och Birgit Modén önskar att det kunskapsunderlaget som presenteras den 8 maj kommer resultera i att alla som möter transpersoner och icke-binära, oavsett om det är i skolans värld, på fritiden eller inom hälso- och sjukvården, ska tänka steget längre i sitt bemötande.

– Vi behöver bli mer normmedvetna. Vi vet också att det finns uttryckt ett stort behov från transpersoner och icke-binära av att bli mer synliggjorda, säger Linda Leveau och fortsätter:

– Vi skriver en ny historia där transpersoner är med!

Anmälan ditt intresse till ingela.sjoberg@kfsk.se innan den 27/4 (hittills har mer än 100 anmält sitt intresse – så snabba dig du med)!

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar