Hjälpmedel och välfärdsteknologimässan – forum för dialog och kunskapsutbyte

Den 7:e till 8:e mars hölls mässan Hjälpmedel och välfärdsteknologi på Sparbanken Skåne arena. Kommunförbundet Skåne är samarbetspartner och var på plats under mässan som besöktes av ca 800 personer första dagen.

Swedish Medtech arrangerade för tredje gången mässan Hjälpmedel och välfärdsteknologi i Lund tillsammans med Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Landstinget Blekinge. På mässan presenteras de senaste nyheterna inom hjälpmedelsområdet och det är även ett forum för dialog kring aktuella ämnen inom hälsa, vård och omsorg.

Hjälpmedel och välfärdsteknologi är en fackmässa som riktar sig till alla som har ett intresse av hjälpmedel. Här kan arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter, inköpare och vårdpersonal m.fl. träffas för dialog och kunskapsutbyte. Det är även en möjlighet för Skånes kommuner och Region Skåne att se vilka hjälpmedel som finns på marknaden.

Carina Nilsson, ordförande i beredningen Hälsa och social välfärd hos Kommunförbundet Skåne, öppnade mässan med de här orden:

”Det finns inga gränser för tekniken, det är vår fantasi som sätter gränserna. Det är där vi behöver innovatörerna, vi behöver brukarna som är med och hjälper till att tycka och förklara vilka behoven är, och vi behöver duktig personal som kan omsätta den informationen, prova ut hjälpmedel och få det att fungera i vardagen. Ni som är här är jätteviktiga, både ni som besöker mässan och ni som är utställare.”

På mässan kunde deltagarna besöka de olika utställarnas montrar, delta i flera olika workshops eller gå på olika föreläsningar. Bland föreläsarna fanns Thomas Fogdö, före detta skidproffs och numera författare, mental rådgivare och föreläsare. Thomas föreläste om sina egna och andras fördomar kring livet som rullstolsburen. Kicki Reifeldt från HjälpmedelCenter Sverige fanns även med bland talarna. Kicki pratade om hur gruppen med diagnosen extrem fetma ökar i Sverige men att vårdpersonal och vårdinstanser ofta saknar kunskapen och utrustningen för att ta hand om denna patientgrupp.

Hjälpmedel och välfärdsteknologimässan arrangeras i Lund nästa gång i mars 2020. Vill du veta mer om vad Kommunförbundet Skåne gör inom hjälpmedelsområdet kan du läsa om det här.

Publicerad:

Skriv en kommentar