Skåne kraftsamlar för en mer jämlik hälsa

De skånska kommunernas arbetet för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är i full gång. Den 13 februari arrangerades Skånskt Knytkalas där gästerna erbjöds en buffé av normmedvetna processer. På bilden: Ingela Sjöberg

Den 13 februari bjöd Kommunförbundet Skåne med Ingela Sjöberg och Linda Leveau i spetsen in till ett knytkalas där konkreta exempel på normmedvetna processer presenterades. Sex skånska kommuner var representerade bland talarna medan representation från hela 18 skånska kommuner fanns på plats i publiken för att ta del av innehållet. Syftet med dagen var att stärka arbetet med befolkningens hälsa och en mer jämlik hälsa i Skåne.

Gamla problem – men nya frågeställningar

Ida Nilsson, ordförande folkhäldoberedningen i Region Skåne och Carina Lindkvist, avdelningschef Kommunförbundet Skåne hälsade alla gäster välkomna. Moderator för dagen var Linda Leveau. Hon inledde med att berätta om det kunskapsinnehåll som dök upp under hösten 2017. Självklart syftade hon på den massiva vågen av vittnesmål från personer som i sin vardag upplevt sexuella kränkningar och/eller trakasserier, bakom hashtagen #metoo.

Eventet Skånskt Knytkalas syftade till att genom inspirerande utvecklingsarbete i de olika skånska kommunerna sprida och visa lärande exempel. Linda presenterade de nya frågeställningarna som kommunerna måste ställa sig själva, fast med utgångspunkt i samma gamla problem.

– Vi har en lång tradition i att granska utanförskapet; vi har arbetat med invandrare och nyanlända, kvinnor, HBTQ-frågor. De nya frågorna är att granska innanförskapet. Vilka mekanismer i det vi kallar innanförskapet är det vi måste förändra för att fler ska få plats, frågar Linda publiken.

Moderator Linda Leveau, Kommunförbundet Skåne Foto: Hanna Nordehammar

Skånskt knytkalas – ett smörgåsbord av normmedvetna processer

Först ut att bidra med goda exempel var Trelleborgs kommun som 2016 började med Så Sant modellen efter en utbildning med Linda Leveau. Ur det kom en processplan som idag finns till hands för att arbeta framåt i det normkritiska arbetet. Idag är kommunen mer normmedvetna kring exempelvis deras material som de skickar ut. Cecilia Wennersten levandegjorde bildningsförvaltningens lärande genom att visa på flera exempel där ungdomar ska ges flera möjligheter att göra ett val till gymnasiet utan påverkan av normer kopplat till kön.

 

På plats i Kommunförbundet Skånes lokaler var även Hörby kommun, som talade om krafttaget för deras politiker. Hörby kommun har valt att fokusera på reflektion, medvetenhet och kunskap i samband med satsningen på en god folkhälsa. Deras politiker kommer bland annat att delta i utbildningar och workshop som synligggör normer och strukturer. Dessutom kommer alla chefer i kommunen att delta i en normkritisk utbildning av Linda Leveau.

 

I Eslöv talade Anna Strömbäck från deras HR-avdelning om hur rekrytering med likabehandling och fokus på normer kan se ut ur ett ledningsperspektiv. Deras nya värderingar allas lika värde var startskottet för kommunens arbete med likabehandling.

 

I Sjöbos kommun har det visuella materialet varit i fokus för hur en normkritiskt framställer vård- och omsorgen i kommunen. Deras bilder och bildval inom verksamhetsområdet har tidigare varit väldigt stereotypiska och inte representerat hela sanningen. Därför har bilder på deras Facebooksida och deras hemsida förnyats och förändrats med fokus på mångfald.

 

Ängelholm talade om hur en hel kommun kan genomsyras av de horisontella principerna. I kommunen fick alla 3000 medarbetare vara med på workshop kring de horisontella principerna, samt att de fick delta på inspirationsföreläsningar med Linda Leveau.

Hur gör Höör har varit Höör kommuns slogan i arbetet med normkritik. I Höörs kommun har Linda Leveau hållit en normkritisk verksamhetsutbildning för 25 nyckelpersoner. Höörs kommun har även arbetat fram verksamhetsspecifika och kommunövergripande processplaner.

 

Förutom Skånskt Knytkalas anordnar Linda Leveau, Kommunförbundet Skåne tillsammans med Winnet Skåne och Kvinnojouren Lund fyra tillfällen av nätverket Jämställd lösning. Ett nätverk med en dynamisk verkstad för alla som vill vara med och lösa Skånes jämställdsutmaningar på ett nytänkande och lösningsfokuserat sätt. För mer information, kontakta Linda Leveau.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar