Nya blanketter från Försäkringskassan

Försäkringskassan har tagit fram två nya blanketter som ska användas vid redovisning av utförd assistans.

Det handlar om två nya blanketter som ska börja användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj. En av blanketterna avser endast kommunen.

1 En helt ny blankett som kommunerna ska använda när de beviljat personlig assistans enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på Försäkringskassans beslut och ska begära en engångsutbetalning för retroaktiv tid. Blanketten fylls i och redovisningen ska motsvara utförd assistans och kommunens avgift för sådan hjälp. Den heter FK3032

2 Räkningsblanketten FK3057  har ändrats för att Försäkringskassan ska få in kompletta uppgifter. Det som lagts till är:

  1. att man ska ange om assistans har utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det är inte om man har beslut om att behålla sin assistans i verksamheten, utan om assistans faktiskt utförts i sådan verksamhet
  2. att man kan skriva in flera perioder som man vårdats på sjukhus samt att man ska skriva vilket klockslag man skrivits in respektive ut från sjukhuset.

Försäkringskassan kommer att kunna ta emot den gamla blanketten 3057 även efter den 29 maj, men den nya blanketten innehåller nya uppgifter och det kan därför innebära att handläggare hör av sig för komplettering.

 

mer informationen finns på https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/assistansanordnare

Publicerad:

Skriv en kommentar