Uppstartskonferens för BOSS

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, hade i måndags (3/4) en uppstartskonferens med representanter från samtliga 16 deltagande kommuner närvarande. Konferensen bjöd på tre föreläsare som talade om förvaltningsövergripande samverkan, förebyggande arbete kring ensamkommande och nyanlända barn och unga, förmåga att se kapacitet och drivkrafter hos målgruppen, samt erfarenheter från ensamkommande själva.

Att komma till Sverige

Kasim Husseini kom som ensamkommande barn till Sverige 2001. Kasim berättade om resan och flykten från ett fattigt Afghanistan till Sverige. Han talade om fattigdom och svårigheter längst vägen, om Sverige som det bästa landet att resa till som ensamkommande barn och om att få stanna i ett land som för första gången behandlar honom som en riktig människa.

”Bakom varje siffra finns en enskild individ” sade Kasim och syftade till de höga siffor med flyktingbarn som kommit till Sverige.

Kasim sammanfattar sin presentation:

”Bedöm varje individs olika behov, inte som grupp” fortsatte Marie Balint, psykolog och psykoterapeut.

Marie pratade om hur vi styr vårt tänkande när vi talar om ensamkommande barn och ungdomar och om att vi måste se de enskilda ungdomarna utifrån individuella förhållningssätt och inte som en grupp. Hon talade om att de individuella förhållningssätten till de enskilda ungdomarna är nyckeln i kulturmötena.

Nyanlända som en resurs

Nationalekonomen Ingvar Nilsson pratade om ett samverkansperspektiv och visade konkreta exempel på resurserna i nyanlända och ensamkommande barn. Han talade om det långsiktiga perspektivet utifrån den ekonomiska aspekten och hur det lönar sig att investera tidigt för att förebygga utanförskapet.

”Kan vi tänka oss att se barn och unga som inte bara en kostnad, utan som en investering?” avslutade Ingvar.

Ingvar sammanfattar sin presentation:

Dagen avslutandes med reflektioner kring projektet BOSS genom en panel bestående av representanter från tre kommuner; Lunds kommun, Malmö stad och Simrishamns kommun.

”Vi har gått från 50 till 300 barn på tre månader. Vi tog fram en handlingsplan, men insåg snabbt att vi behövde kompetensutveckling och där kom BOSS-projektet in som handen i handsken för oss.” sade Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor i Lunds kommun.

Panelen fortsatte diskutera. Vilka vinster finns med projektet?

”Detta är början på något som kan bli bra i alla kommuner. Detta kan göra att vi inte står där igen, oförberedda, om en ny våg av nyanlända kommer.” förklarar Per Persson avdelningschef för Individ och familjeomsorgen, Simrishamns kommun.

För er i deltagande kommuner som är intresserade av kommande träffar inom BOSS finns alla inplanerade träffar här.

Ladda ner presentationer från dagen här:

Presentation – Om BOSS

Presentation – Kasim Husseini

Presentation – Marie Balint

Presentation BOSS Ingvar Nilsson

 

Publicerad:

Sidansvarig

Dhara Söderström

Skriv en kommentar