Bättre samverkan när patienter skrivs ut från slutenvård

Under tisdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innehåller lagförslag för att förbättra samverkan mellan kommuner och landstingens öppna hälso- och sjukvård och den slutna hälso- och sjukvården när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sjukhus.

Här finns pressmeddelandet och lagrådsremissen!

Publicerad:

Skriv en kommentar