Regeringen presenterar åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har i dag presenterat förslag till åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen (lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Följande åtgärder presenterades:

  • Bosättning ska ske så snabbt som möjligt.
  • Länstalen sänks 2017.
  • Handläggningstider i plan- och byggärenden måste kortas.
  • Migrationsverket ska informera kommunerna om den pågående avvecklingen av tillfälliga boenden och var de finns.

Publicerad:

Skriv en kommentar