Barnambassadörer vill öka barns delaktighet

Under året har åtta socialsekreterare i stadsområdesförvaltning Öster börjat arbeta ihop i en forskningscirkel. Målet är att öka barns delaktighet i utredningsärenden – och arbetet har redan gett resultat. "Vi har fått tid att reflektera, hitta nya arbetssätt och bättre rutiner", säger Amelie, en av deltagarna i forskningscirkeln. 

I början av 2016 inleddes arbetet i forskningscirkeln.

– Forskningscirkeln har blivit ett värdefullt forum för oss. Vi utreder ju från barnets bästa, därför behöver vi granska oss själva och se vad vi kan göra för att utöka deras delaktighet i utredningar. Genom forskningscirkeln får vi tid att reflektera, hitta nya arbetssätt och bättre rutiner. Vi har verkligen blivit utmanade i att bli bättre, säger Amelie.

De åtta socialsekreterarna i stadsområdesförvaltning Öster – som sitter med i forskningscirkeln – kommer från de tre sektionerna barn, ungdom och familjehem. I arbetet har bland annat intervjuer med barn genomförts för att ta reda på hur bemötandet och agerandet kan bli bättre.

– Där framkom att vi måste bli tydligare och bättre på att förklara för barn och informera om allt som händer. Även om de är tacksamma över att vi finns har de svårt att förstå sammanhanget och till exempel skillnaden mellan socialsekreterare och familjebehandlare och om eller hur ett ärende avslutas. Genom intervjuerna har vi fått ett viktigt underlag, säger Henrik, en annan deltagare i forskningscirkeln.

Diskussionerna i forskningscirkeln har lett till lärdomar som framöver kan forma nya rutiner och förändrade arbetssätt.

– Nu uppmuntrar vi till fler samtal och möten med barnen för att de ska få en bättre förståelse för sammanhanget. Vi har tidigare lagt så mycket fokus på att föräldrarna ska förstå och känna sig trygga att komma hit, medan barnen kan glömmas bort lite. Vi försöker även motivera barnen ännu mer att vara med i dialogen med oss. Så att de kommer till tals i utredningen och får möjlighet att uttrycka vad de behöver hjälp. På så sätt kan insatserna bli bättre och mer effektiva. Parallellt har Malmö stad börjat mäta barns delaktighet med hjälp av en enkät. Denna kan vi använda oss av för att se om det vi förändrar påverkar barns uppfattning om deras delaktighet, säger Amelie.

Genom arbetet i forskningscirkeln har de åtta socialsekreterarna även blivit utsedda till barnambassadörer.

– Det innebär att våra kollegor kan komma till oss får råd och stöttning kring barns delaktighet i utredningar. Vi kommer även att hålla interna workshops för att lyfta frågorna, säger Amelie.

Forskningscirkeln kommer även att fortsätta framöver.

– Vi får komma ihåg att det här är ett långsiktigt projekt, det tar tid att anamma nya tankesätt. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet och diskussionerna för hela tiden kunna utvecklas och göra förbättringar, säger Henrik.

Text & foto: Joakim Gerhardsson

Publicerad:

Sidansvarig

Filip Rydén

Skriv en kommentar