Sista träffen för Ledningskraft

Den 26 oktober träffades 144 personer för en avslutande träff inom Ledningskraft på Baravägen i Lund. Det blev en dag full av information, energi och inspiration.

Margareta Albinsson inledde dagen med att hälsa alla välkomna och att berätta om hur Ledningskraft kom till och lite annan historik. Några få hade varit med hela vägen men de allra flesta har på ett eller annat sätt kommit in efterhand.

Det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet

Foto: Magnus Gustafsson

Carina Lindkvist (Kommunförbundet Skåne) och Ingrid Bergman (Region Skåne) gick igenom det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet. Ingrid konstaterade att nu har vi pratat om det här ”nya” avtalet i drygt tre år och det är på plats, är det dags att sluta kalla det för ”det nya” snart?

Det har hänt mycket och avtalet är igång sedan 1 september. Avtalet har antagits i regionfullmäktige och de flesta kommunerna och det är igång ett antal arbetsgrupper som kommer att arbeta vidare med implementering och etablering av delregionala samarbeten.

Det är beslutat att Läkarstödet kommer att ske inom ramen för Hälsovalet.

Avslutningsvis ställdes många frågor kring vad det nya avtalet kommer att innebära ute i kommunerna och på vårdcentralerna. Vissa frågor kunde besvaras direkt medan andra är beroende av kommande politiska beslut samt hur de olika kommunerna själva väljer att samordna arbetet lokalt. Senaste nytt om det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet hittar ni på kfsk.se/hsavtal

Jämlik demensvård

Foto: Magnus Gustafsson

Håkan Toresson från Region Skånes Kunskapscentrum för demenssjukdomar berättar om arbetet med en strategisk plan för jämlik demensvård i Skåne och att Skåne på många vis ligger i framkant när det gäller demensvård.

Fallprevention

Daniel Smedberg (Kommunförbundet Skåne) och Eva Nordell (Region Skåne) informerade om några aktuella frågor inom fallprevention och vad som är på gång i Skåne inom området.

En hemsida för ett nystartat projekt är under uppbyggnad men är redan lanserad, kika gärna in på motfall.se!

Efter detta var det dags för lunch innan dagen fortsatte.

Psykisk ohälsa

Foto: Magnus Gustafsson

Jeanette Heilmann berättade om att området psykisk ohälsa är fortfarande eftersatt, varför pratar vi till exempel om nollvision i trafiken men inte när det gäller självmord. Vidare berättar Jeanette om att män över 85 år har högst självmordsrisk.

Mellan 2014-2016 har vi haft en kraftsamling i Skåne med regionalt stöd. Kortfattat kan vi säga att vi arbetar bra med detta område i Skåne men vi måste bli ännu bättre!

Förbättringsområden i Skåne:

  • Utbildning och ökad kompetens
  • Tidig upptäckt, vård och behandling
  • Stödjande insatser
  • Samverkan
  • Läs mer i rapporten Äldres psykiska hälsa och ohälsa/sjukdom i Skåne. Nulägesbild och rekommendationer på förbättringsområden, Utskottet-Aldres-psykiska-halsas-rapport

Carina Tordai berättade om hur det går att behandla äldre med depression med hjälp av aktiviteter i det dagliga livet. Ett av flera budskap är att det är viktigt att sätta upp möjliga mål och öka försiktigt tills de vardagliga aktiviteterna blir ett normaltillstånd.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar