Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

Såväl kommunerna som Region Skåne inser behovet och nyttan av att digitalt utbyta information om enskilda individer och hur viktigt det är att det sker både kvalitets- och integritetssäkert. Vi behöver också i allt större utsträckning digitala arbetssätt och lösningar som ökar trygghet, service och delaktighet för den enskilde i hemmet och vardagen.

För att möjliggöra detta på bästa sätt behöver vi hjälpas åt.

Den 30 augusti hölls ett första dialogmöte med Region Skåne och nedan är presentationsmaterial och minnesanteckningar från dagen.

Minnesanteckningar Dialogmöte e-hälsa 30 aug 2016

Inledning Niclas Bendroth Clausenborg

SKL Maria Gill

Digital teknik i vården McKinsey rapport

Region Skane Monika Kraft

Region Skåne strategi ehalsa 2016-2020

NPÖ användning av kommuner i Skåne 2015-2016

Mina planer Thomas Wester

Vi filmade under mötet och länk till filmen kommer också att läggas här.

Publicerad:

Sidansvarig

Ottie Andersson

Skriv en kommentar