Stort intresse för regional nätverksträff – ÄBIC/IBIC/ BIC

På önskemål från ett stort antal kommuner i Skåne om stöd och samordning kring införandet och utvecklingen av ÄBIC/IBIC anordnade Kommunförbundet Skåne en nätverksträff den 11 april på Scandic star i Lund.

Dagen inleddes av Cecilia Aatola och RoseMarie Hejdedal, från Kommunförbundet Skåne som hälsade alla välkomna och presenterade dagens upplägg.

Första föreläsare för dagen var Erik Wessman, utredare och ansvarig för ÄBIC/IBIC/ BIC på socialstyrelsen. Han lyfte fram diskussion angående individens behov kontra det arbete som utförs idag. Andra punkter som diskuterades var:

  • Hur kan man arbeta med en strukturerad arbetsprocess och systematiserad dokumentation av behov, mål och resultat för ÄBIC/IBIC/BIC?
  • Vad är ICF?
  • Hur ser framtidens tankar och arbetssätt ut på nationell – lokal nivå?
  • Hur har andra verksamheter gjort?

Dagen fortsatte med goda exempel från verksamheter som jobbar med ÄBIC/IBIC/BIC. Malin Blomquist och Carin Persson delgav oss deras erfarenheter omkring implementering av ICF och BIC inom LSS-verksamheten i Malmö stad.

 

Powerpoint-presentationerna från dagen hittar ni för nedladdning till höger.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Carina Lindkvist

Skriv en kommentar