Kommunförbundet Skåne deltog på nätverksmöte för svenska SEiSMiC

Kommunförbundet Skåne deltog vid det Europeiska sociala utvecklingsprojektet SEiSMiCs* näst sista svenska nationella nätverksmöte, i Frihamnen, Göteborg.

Nätverksträffens diskussioner inleddes kring presentationer och samtal kring senare års initiativ för flyktingmottagande. Representanter från olika initiativ riktade mot flyktingfrågan deltog och presenterade sin verksamhet.

Bland de presenterande fanns representanter från Göteborgs stad, som arbetar med att skapa möten mellan etablerade svenskar och nyanlända, refugeeswelcome.se, som arbetar med en digital boendeförmedlingstjänst för personer som vill hyra ut delar av sitt boende och flyktningar som vill hyra samt Refugee Phones, som jobbar med att distribuera mobiltelefoner till  flyktningar och ensamkommande flyktingbarn.

Själva nätverksträffen hölls i Frihamnen där Göteborgs stad kommer att tillhandahålla tillfälliga bostäder för bland andra flyktningar. Hela Frihamnen genomgår en utveckling från att tidigare ha varit en industrihamn till att utvecklas till ett park- och bostadsområde. Under dagen bjöds deltagarna på en guidad rundvandring runt området av representanter från Älvstranden Utveckling AB, som är det av Göteborgs stad ägda bolag som driver projektet med utvecklingen av Frihamnen.

Vid utvecklingen av Frihamnsområdet arbetar Älvstranden utveckling nära Göteborgs befolkning genom att låta medborgare på ett mycket konkret plan vara med och bygga temporära platser och forma området som de vill ha det, för att den park som ska växa fram i framtiden ska vara baserad på och anpassad efter hur stadens invånare själva vill att platsen ska användas.

Inkludering och tillvaratagande av medborgare och deras kompetens och förmåga att aktivt delta i samhällsutvecklingen, såväl genom sociala initiativ och projekt som genom deltagande i den fysiska planeringen och utformningen av staden är mycket viktiga delar av ett välfungerande samhällsbyggande. Inspiration och dialog kring olika strategier för att öka medborgares inflytande i samhällsutvecklingen är därför alltid välkommet.

 

*SEiSMiC, som står för Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities, är ett EU-projekt som verkar för ökad kunskap och idéspridning kring sociala innovationer och deras roll i städers förändring. En utförligare beskrivning av projektet finns att tillgå via nedan länk till SEiSMiCs hemsida.

Relaterade länkar:

SEiSMiC

Älvstranden Utveckling

Refugee Phones

Göteborgs stad, flyktingguide/språkvän

Refugees-welcome.se

Publicerad:

Skriv en kommentar