Utbildas för att utbilda Första hjälpare

På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting hålls instruktörsutbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa äldre. Utbildningen har fokus på att ge kunskap för att kunna utbilda "Första hjälpare". Tyngdpunkten är därför pedagogik i kombination med orientering om psykisk ohälsa hos äldre

”Detta är en väldigt viktig utbildning eftersom psykisk ohälsa hos äldre sällan uppmärksammas, trots att det är en stor grupp som drabbas. Det är ju en självklarhet att det finns första hjälpen för fysiska sjukdomar, men detta saknas när det gäller psykiska sjukdomar”, enligt Louise Hougland från Landskrona stad.

Att utbilda första hjälpare med inriktning mot äldres psykiska hälsa och ohälsa är unikt för Sverige. Många har gått utbildningen, både som första hjälpare och instruktör, men målet är att det ska bli många fler enligt huvudinstruktör Johan Andreen, Leg. läk., specialist i barn- och ungdomspsykiatri och allmän psykiatri.

”Vem som helst kan gå utbildningen. Så länge som du jobbar med människor, i detta fall med inriktning mot äldre så har du möjlighet att gå utbildningen”, berättar Johan Andreen.

Vem kan gå utbildningen?

Instruktörsutbildningen ger deltagarna behörighet till att organisera och ge egna utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa, inriktning äldre. Som en Första hjälpen-instruktör kan du lära ut hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp.

”Utbildningen ger ringar på vattnet. När man når ut till en så här stor grupp, som omvårdnadspersonalen är, sprids kunskapen lätt vidare.”, säger Tomas Nilsson från Hässleholms kommun.

Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Utbildningens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt.

Citat från instruktörer som gått utbildningen

”Har du någon som helst kontakt med äldre så har du stor nytta av den här utbildningen!”

”I förlängningen kan man tänka sig att det är först och främst de som jobbar närmast de äldre, men precis som hjärt- och lungräddning, som alla lär sig, så kan detta bli samma sak i längden.”

”Utbildningen ger en trygghet och en fast punkt i din vardag och ditt arbetsliv.”

Mer information

Vill du få mer information angående utbildningen kan du läsa här.

Publicerad:

Skriv en kommentar