Nätverksträff för Öppna Jämförelser 8/3 i Malmö

Den 8 mars bjöd kommunförbundet Skåne, avdelningen för vård och omsorg in till en nätverksträff avseende Öppna Jämförelser (ÖJ). Träffen ägnades åt att diskutera och presentera hur man arbetar med ÖJ idag utifrån en enkät (som ni kan hitta här) och självskattning av hur långt man kommit med implementeringen av en strukturerad arbetsprocess med ÖJ i verksamheten.

IMG_0116

Nästa steg blev att identifiera gemensamma utvecklingsområden, samt att diskutera vilket stöd kommunerna önskar från Kommunförbundet Skåne och hur framtida nätverksformer kan se ut. Ca 25 deltagare från 12 kommuner deltog vid denna första nätverksträff.

Nästa träff i nätverket kommer att vara till hösten och syftet med träffen kommer bla att vara att diskutera och analysera resultaten i ÖJ. Vi kommer också att är att med hjälp av samordnare på SKL (Sveriges kommuner och landsting) och RKA (rådet för kommunala analyser) erbjuda utbildning på olika nivåer och för olika målgrupper i ÖJ och i databasen Kolada.

Publicerad:

Skriv en kommentar