Kommunala bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga – Sök på MUCF:s hemsida!

Som företrädare för en kommun kan du söka bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att använda till gratis sommarlovs aktiviteter för barn och unga.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder Sveriges kommuner ett bidrag som ska fungera som tillskott till kommunens satsningar på sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.

Syftet med bidraget är att stödja kommuner i arbetet med att erbjuda barn och unga kostnadsfria aktiviteter under sommarledigheten. Dessa aktiviteter ska stimulera barnens personliga utveckling, vara integrationsfrämjande samt skapa inkluderande mötesplatser för barn med olika social bakgrund.

Pengarna som går att söka har fördelats för varje kommun utifrån statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd, men aktiviteterna är kostnadsfria och öppna för alla barn och ingen behovsprövning ska göras för de barn som önskar delta.

Rekvirering av bidrag ska ha skett senast den 1 juli 2016.

Kommuner som beviljat bidrag ska senast den 1 november 2016 redovisa vad bidragspengarna gått till.

 

All information om bidraget, hur ansökan går till, vilka villkor som gäller samt vilka summor som gäller för respektive kommun går att finna på mucf.se

 

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar