Lyckad kursstart för utbildning om FN:s konvention om barnets rättigheter

Under gårdagen (16/2 2016) drog vårens omgång av kursen "FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik" igång på Medborgarhuset i Eslöv. Utbildningen som genomförs i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting, erbjuds under våren 2016 för femte gången i Skåne och välkomnar en ny grupp intresserade skånska tjänstepersoner.

Under åren 2012-2015 har det utbildats 150 barnrättsstrateger i Skåne. Igår (16/2 2016) samlade Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting nitton nya kursdeltagare i Eslövs Medborgarhus för att dra igång vårens utbildningsomgång av kursen FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik.

Kursen, som omfattar fyra utbildningstillfällen, och som i vår genomförs för femte gången, hålls av Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg, Kommunförbundet Skåne och Elizabeth Englund, sakkunnig i barnets rättigheter, Sveriges Kommuner och Landsting. Båda med många års erfarenhet av arbete med frågan om barns rättigheter.

Utbildningen vänder sig till strategiskt placerade nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne och idéburen sektor. Syftet med kursen är att stärka dessa personer i deras förmåga att aktivt bidra till implementering och genomförande av FN:s konvention för barnets rättigheter, genom att bidra med kunskap och verktyg för tillämpning av konventionen i både beslutsfattande och praktiskt arbete.

Kursen utgår från en grundtanke om att ett gott kunskapsunderlag om konventionen är grundläggande för att också kunna arbeta för implementeringen av barnrättsarbetet i den verksamhet en arbetar i. Exempel på frågor en kan ställa sig är: Arbetar jag med ett barnrättsperspektiv? och Hur påverkas barn av de beslut jag fattar, direkt eller i förlängningen?

Om du vill testa vad du och din organisation kan om FN:s konvention om barnets rättigheter kan ni göra SKL:s Quiz om konventionen, som du finner här.

Mer information om konventionen och arbetet i Skåne finner du på Kommunförbundets Skånes egen sida om barnets rättigheter.

Publicerad:

Skriv en kommentar