Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt tagit fram en övergripande regional handlingsplan, ”Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016”. Utifrån denna ska de lokala ledningskraftsteamen (representanter från kommun, primärvård och sjukhus) arbeta fram lokala handlingsplaner i samtliga 33 kommuner i Skåne.

”Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016”

Under åren 2011-2014 ingick Skåne i det nationella arbetet  ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre” utifrån en ramöverenskommelse mellan SKL och regeringen. Syftet var att stödja kommuner och landsting i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med fokus på att bidra till ett Bättre liv för de mest sjuka äldre.

Den nationella satsningen upphörde vid årsskiftet 2014/2015, därefter förväntas huvudmännen själv ansvara för fortsatta utvecklingsarbeten, som därmed blir en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamheter. Skåne valde 2015 att fortsätta det gemensamma förbättringsarbetet enligt den nationella modellen vilket nu fortsätter även under 2016 och planeras därefter att integreras i det fortskridande arbetet med det gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet.

Publicerad:

Skriv en kommentar