Forskningscirkel för socialsekreterare inom socialtjänst barn- och unga

För att göra barn och ungdomar mer delaktiga inom den sociala barn- och ungdomsvården, behöver nya arbetssätt utvecklas. Inom ramen för BoU-satsningen erbjuder Kommunförbundet Skåne alla Skånska kommuner att delta i forskningscirklar med fokus att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande. Målgruppen för forskningscirklarna är socialsekreterare med uppgift att utreda och/eller följa upp insatser för barn och unga inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet. Deltagande i forskningscirklarna är gratis.

Forskningscirkeln startar 27/11 2015 och pågår till och med december 2016, totalt 13 träffar. En utvärdering av forskningscirklarna i Skåne och i övriga deltagande län kommer att ske i samverkan med FoU-Sörmland. Forskningsledare är Ulla Beijer Ulla.Beijer@fou.sormland.se.

Vill du veta mer? Kontakta: kicki.loof@kfsk.se

Publicerad:

Sidansvarig

Kicki Lööf

Skriv en kommentar