Lyckad heldag om kultur för äldre

Kultur Skåne/Region Skåne bjöd i samarbete med Kommunförbundet Skåne in till en fullmatad konferensdag om kulturens roll i äldreomsorgen. Under tre år har arbetet med kultur för äldre i Skåne fördjupats och utökats. Satsningen rundades av med en heldag i Hässleholm och samtidigt riktades blickarna framåt.

Dagen öppnades av Åsa Håkansson med ”Möte i musik” som både ledde till eftertanke och allsång bland publiken. Efter detta välkomnade moderator för dagen, Anne Lundberg, alla till en dag för att inspireras och dela med sig av erfarenheter från verkligheten.

Peter Thybo, författar och fysioterapeut, pratade om arbetsmodellen ”Det Dobbelte Kram” som syftar till att lägga år till livet och liv till åren som han beskrev det själv. Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef för Silviahemmet, var inne på samma spår när hon belyste vikten av konst och kultur i demensvården för att ge värdighet till hela livet.

Tua Stenström, handläggare Statens kulturråd, berättade om den nationella satsningen inom Kultur för äldre. Erfarenheter, lärdomar och rekommendationer inför framtiden var några av punkterna som presenterades. Bibbi Miegel Sandborg, utvecklare kultur och hälsa för Kultur Skåne, följde upp detta med att berätta om Skånemodellen, Region Skånes och Kommunförbundet Skånes satsning på kultur i äldreomsorgen i de skånska kommunerna.

Annika Johansson, verksamhetschef, UNGA Musik i Syd, Marina Nilsson, ansvarig socialt innehåll, Osby kommun, Gitte Pålsson, musiker höll en föreläsningen om hur förskolebarn kan möta och hjälpa äldre i musiken, samtidigt som barnen också får stor del av utbytet. Sista passet innan lunch avslutades med reminiscensmetoden, som visar på hur traditioner, natur och djur kan stimulera sinnen och minnen. Denna föreläsning hölls av Charlotte Alheim, museipedagog, Fredriksdals museer och trädgårdar Gerth Hellstrand, enhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Efter lunch presenterade Harald Winter, enhetschef Kultur i Burlöv, Ewa Wörlén, enhetschef socialförvaltningen, Burlövs kommun och Nanna Nore, skådespelare, Teater Sagohuset ett kulturprojekt där Burlövs kommun i samarbete med Teater Sagohuset, som har bidragit till ökad samverkan mellan kulturområdet och äldreomsorgen i kommunen. Ann-Christine Albinsson, projektledare och ansvarig för det sociala innehållet i äldreomsorgen, Kristianstad, presenterade Kristianstadsmodellen för en intresserad publik. 

Dagen avslutades med panelsamtal under ledning av Anne Lundberg. Ämnet var ”Hur skapas en långsiktig och hållbar samverkan för kultur i äldreomsorgen?” och deltagarna var

Ann-Christine Albinsson, vård- och omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun

Kristina Gustafsson, docent etnologi och lektor socialt arbete, Linnéuniversitetet

Yngve Petersson (MP), 1:e vice ordförande, Region Skånes kulturnämnd 

Annika Román (MP), 1:e vice ordförande, Kommunförbundet Skånes styrelse

Tua Stenström, handläggare, Statens kulturråd

Publiken lämnade Hässleholm kulturhus fyllda med energi och nya tillvägagångssätt att hantera arbetet med äldreomsorgen.

Publicerad:

Skriv en kommentar