Barnets rättigheter i svensk praktik

SKL har tagit fram en skrift, Barnets rättigheter i svensk praktik – FN:s stöd för regionalt och lokalt barnrättsarbete, 
i syfte att stödja de kommuner, landsting och regioner som vill fördjupa sin förståelse för implementeringen av barnets rättigheter. 

Ett annat syfte är att bidra till att stärka implementeringsprocessen i de kommuner, landsting och regioner som vill flytta fram positionerna när det gäller barnets rättigheter.

Skriften hittar ni via länken Barnets rättigheter i svensk praktik

Publicerad:

Skriv en kommentar