Lyckad inspirationsdag kring äldres psykiska hälsa och ohälsa

Intresset var stort i Eslöv när över 250 besökare var med på en heldag som syftade till att inspirera till fortsatt arbete med äldres psykiska hälsa och ohälsa

Dagen inleddes med en morgonsoffan där moderatorn för dagen, Susanne Rolfner Suvanto, ställde frågor som väckte tankar, känslor och funderingar inför resten av dagens föreläsningar. Panelen bestod av Yvonne Augustin (S), regionråd, ordförande  sjukvårdsområde Sund, Karin Melander, divisionschef primärvården Skåne Kryh, Carina Nilsson (S), kommunalråd Socialtjänst, vård och omsorg Malmö, ledamot i Kommunförbundet Skånes styrelse, Katarina Viebke, divisionschef psykiatri Skåne och Carina Lindkvist, avdelningschef Socialtjänst, vård och omsorg Kommunförbundet Skåne.

65-årsgränsen och att uppmärksamma psykisk hälsa

Efter detta följde en intressant föreläsning av Susanne Rolfner Suvanto, Fil.mag/leg.sjuksköterska, författare, verksamhetsansvarig i Omvårdnadsinstitutet, som diskuterade möjligheten att ”riva” 65-årsgränsen. Enligt Rolfner Suvanto är en av orsakerna till områdets eftersatthet den stigma och ålderism som finns kring psykisk ohälsa hos äldre.

Niklas Bjurström, utredare Socialstyrelsen, pratade om en ökad andel befolkning över 75 år och vilka utmaningar och möjligheter myndigheterna ställs inför när det fortsätter att öka.

Ensamhet, personlig berättelse och äldrepsykiatrin i Helsingborg

Runt 40% av den äldre befolkningen (65 år+) upplever ensamhet, ibland eller oftare, och det finns tydliga samband med nedstämdhet och depression. Elin Taube, med. vet., sjuksköterska, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet diskuterade ämnens som ”Vad är ensamhet?”, ”Förekomst och upplevelse.”, ”Riskfaktorer, samband och effekter” och funderade även på framtiden.

Efter en personlig berättelse från attitydambassadören Gun-Marie Malmberg, Hjärnkoll, följde beskrivningen av äldrepsykiatrin i Helsingborg. Allt från hur organisationen är uppbygd, arbetssätt, samverkan, målgruppen och hur vardagen ser ut för de som arbetar där. Detta presenterades av Margareta Sandberg, enhetschef, Mats Värbrand, överläkare, och specialist i psykiatri och Carina Tordai, arbetsterapeut.

Lomma och Landskrona

Efter en kortare paus presenterade Vårdcentralen Lomma deras arbete med äldres psykiska hälsa och reflektioner kring behov av kunskap, samverkan och utbildning.

Kalle Hornej, Samira Mrkaljevic, Magnus Sjögren och Eva Klang Väderklint från Landskrona stad berättade om deras satsning på utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre” som fått stort genomslag i hela organisationen.

Kraftsamling för Skåne

Dagen avslutades en en uppmaning till kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne. Uppmaningen kom från Jeanette Heilmann, utvecklingsledare, Kommunförbundet Skåne, som pratade om nulägesbilden och vilken betydelse initiativ nationellt, regionalt och lokalt har för den kraftsamling som pågår kring äldres psykiska hälsa i Skåne.

Presentationerna från dagen kommer du snart att hitta via länken www.kfsk.se/aldre

Vi som arbetade med inspirationsdagen vill passa på att tacka alla besökare, föreläsare, moderator och alla eldsjälar som bidragit till dagen men även det dagliga arbetet med psykisk hälsa och ohälsa hos äldre.

För mer läsning om dagen följ länken här

Tack och på återseende!

 

Publicerad:

Skriv en kommentar