Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016

Folhälsoenkät Barn och Unga i Skåne, som genomfördes för första gången 2012, kommer att genomföras kring månadsskiftet januari/februari 2016. Undersökningen riktar sig till elever i grundskolans årskurser 6 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 och är en totalundersökning som omfattar alla elever i nämnda årskurser, oavsett skolform. Undersökningen är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Region Skåne finansierar och sammanställer resultaten från undersökningen.

Syftet med Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016, är att ge en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag.

Hur våra barn och unga mår och lever har betydelse för den framtida folkhälsan i Skåne. Kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, hälsans fördelning i befolkningen och det aktuella hälsoläget bland våra barn och unga i Skåne, är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt folkhälsoarbete och för att kunna följa utvecklingen över tid.

Länk till Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 hittar du här

Publicerad:

Skriv en kommentar