Almedalen 2015: Hur kan arbetet med barnrättsstrateger främja barns rättigheter? Skåne visar vägen

Under årets almedalsvecka så rivstartar vi med ett pass i Öresundshuset på söndagen den 28 juni klockan 14.45 - 15.45. Vi berättar om vår resa med att utbilda barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner i Skåne. Med oss har vi SKL och Lunds kommun, alltså från det nationella till det lokala!

Sverige förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag. Samverkan genom ledning och styrning är avgörande för att stärka genomförandet av barnets rättigheter. Skåne är först ut i Sverige med barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner. Vi berättar om vägen dit och visionerar om vägen vidare.

Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med att stärka och tillämpa barnets mänskliga rättigheter, är framgångsfaktorer som gett resultat såväl regionalt som lokalt. En röd tråd i arbetet har varit den goda samverkan mellan nationell, regional, kommunal och verksamhetsnivå. Satsningen på att utbilda barnrättsstrateger har lett till många effekter ute i kommuner och verksamheter. Det har etablerats en regional stödstruktur – Barnrättsforum Skåne – med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen. Samtliga 150 utbildade barnrättsstrateger erbjuds att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne.

Mer info om evenemanget här!

Publicerad:

Skriv en kommentar