En samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015

Idag, 13 maj, presenterar Myndigheten för delaktighet en samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015 där myndigheten följer upp utvecklingen inom 12 politikområden. Resultaten i rapporten bygger på statistik och redovisningar, som består av allmänt tillgängliga uppgifter, särskilda redovisningar från myndigheter och Myndigheten för delaktighets egna datainsamlingar.

Rapporten innehåller stora mängder resultat och analyser uppdelat på politikområdena arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015 kan kostnadsfritt beställas eller laddas ned i en PDF-fil via länken: http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/samlad-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar