Nätverksträffar för Nyckelpersoner – Nordväst, Nordöst, Sydväst, Sydöst – här pågår värdegrundsutveckling!

I de goda utvärderingsresultaten (Kontigo 2014) av SåSant-Skånes Nyckelpersonsutbildningar framhölls önskemål om fler lokala nätverk. Därför är nu fyra delregionala nätverk bildade. Nyckelpersoner i varje väderstreck har mötts vid två tillfällen det sista året och hjälpt varandra framåt i respektive skolutvecklingsprocess.

Nyckelpersoner gör skillnad!

Nyckelpersoner gör skillnad!

Syftet med nätverken är att erbjuda Nyckelpersonerna en plats där erfarenhetsutbyte, grupphandledning och inspiration står i fokus. SåSant-Skåne! är sammankallande och leder nätverken men värdskapet går runt bland Nyckelpersonerna. De första delregionala nätverksträffarna ägde rum på Söderportsgymnasiet i Kristianstad, på Förslövs skola i Båstad, på Segevångsskolan i Malmö och på Nilsholgerssonsgymnasiet i Skurup. På första nätverksträffen satte Nyckelpersonerna formen för nätverket och vissa fasta innehållspunkter.

Gemensamt för alla fyra nätverken är

Värd  för en nätverksträff för Sydöst; Agneta Roth, Söderportsgymnasiet i Kristianstad

Värd för en nätverksträff för Sydöst; Agneta Roth, Söderportsgymnasiet i Kristianstad

– träffar vid minst ett tillfälle per termin, halvdag

– nyckelpersoner kan bjuda in medarbetare till nätverket som är viktiga i deras arbete

– en avstämning gentemot SåSantmodellen och processplanen för respektive skola

– en erfarenhetsutbytesrunda

– ny inspiration i form av ny forskning, nya rapporter eller nya metoder.

Inbjudan kommer i Nyckelpersonernas inboxar och anmälan görs till linda.leveau@kfsk.se

Höstens nätverksträffar kommer att vara i Kommunförbundet Skånes nya och snygga lokaler på Gasverksgatan i Lund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar