Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader

Arbetsterapeutiska insatser med fokus på meningsfulla aktiviteter kan ge positiva hälsoeffekter för äldre personer och även resultera i minskade samhällskostnader för vård och omsorg.

– Avhandlingen visar betydelsen av att äldre får möjlighet att delta i fokuserade diskussioner när det gäller aktivitet och hur man kan förbli aktiv trots åldersrelaterade aktivitetsbegränsningar. Avhandlingen visar även hur viktigt det är att äldre som söker hjälp från hemtjänst i sin vardag i första hand erbjuds insatser som stärker deras egen förmåga att klara av aktiviteter istället för att direkt beviljas hemtjänst, säger Magnus Zingmark, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Läs mer om avhandlingen här.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar