På användarens villkor – Med teknik som hjälpmedel

SP bjuder in till en dag om teknik och forskning som sätter individens upplevelse i centrum.

Stockholm 2015-04-14

På programmet står bland annat:

Hur användare och tjänstedesign förändrar vården

Så kan vården utnyttja nya verktyg och resurser för att skapa bättre och värdeskapande vårdtjänster för sina användare. Albin Andersson presenterar projekt där SP arbetar tillsammans med vårdpersonal, patienter och närstående.

Leder ny teknik till nya risker eller högre säkerhet?

Keynote speaker Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Modern teknik mot fallolyckor

Fall är den typ av olycka som leder till flest dödsfall, sjukhusinläggningar och akutbesök med mänskligt lidande och minskad livskvalitet hos patienter och anhöriga. Den stora riskgruppen är äldre personer. Med en allt större andel äldre kommer antalet fallolyckorna sannolikt att öka. Hur kan modern teknik som appar och sensorer förebygga fall och skadeverkningar?

Läs mer och anmäl dig

Publicerad:

Skriv en kommentar