Hälsoundersökningar enligt BBIC- ”Vi måste bli bättre”

Uppföljningskonferens 11 mars 2015

Den 11 mars 2015 höll Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som planerat en gemensam uppföljning av konferensen Hälsoundersökningar enligt BBIC- ”Vi måste bli bättre” som hölls i Eslöv i december 2014. Konferensen samlade denna gång ett drygt 30-tal deltagare och majoriteten av deltagarna var även med på konferensen i december 2014.

Under uppföljningskonferensen den 11 mars 2015 presenterades sammanställningen av de tvärprofessionella ”rundabords-samtal” som fördes i december 2014. Denna sammanställning har legat till grund för projektgruppens förslag till fortsatta implementerings- och utbildningsinsatser. Konferensdeltagarna fick även denna gång möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på projektgruppens upplägg och med dessa kompletterande synpunkter som grund ska vi nu under våren 2015 uppdatera och komplettera dokument, anvisningar och mallar som respektive verksamhet (hälso-och sjukvården och socialtjänsten) behöver.

Region Skåne erbjuder redan i vår utbildning till läkare i genomförandet av hälsoundersökningar enligt BBIC. Under hösten kommer Kommunförbundet Skåne att erbjuda dialog- och utbildningsdagar för socialsekreterare.

Publicerad:

Sidansvarig

Kicki Lööf

Skriv en kommentar