Nationell prioriteringskonferens

Den åttonde nationella prioriteringskonferensen äger rum i Norrköping den 21-22 oktober 2015. Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samarbete med Region Östergötland.

Tema för konferensen; Värden i vården – dilemma vid prioriteringar

Hur nås en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård som mål?

Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg. Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Här är några exempel på frågor som konferensen kommer belysa.

  • Kunskapsstyrning och prioriteringar
  • Mäta och värdera en sjukdoms svårighetsgrad
  • Dags att utveckla den etiska plattformen?
  • När är det rimligt att betala själv för vård och omsorg?
  • Medborgarens röst
  • Patientnära prioriteringar
  • Prioriteringar i andra länder
  • Prioritera mer öppet i en kommun

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar