Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Socialstyrelsen publicerade nyligen en reviderad version av "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten".

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

För att komma till Socialstyrelsens hemsida där du kan beställa eller ladda ner handboken klickar du här.

Publicerad:

Sidansvarig

Kicki Lööf

Skriv en kommentar