God fortsättning på 2015

BoU-satsningen kommer att fortsätta under 2015 med bland annat fortsatt fokus på hälso- och tandvårdsundersökningar enligt BBIC och utveckling av barn och ungas brukarinflytande och delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Metodstödjarna kommer tillsammans med BBIC-nätverken planera för och erbjuda grundutbildningar enligt BBIC under våren 2015. Kontakta Anna Öhlund eller Jessica Lysell om du har frågor kring detta (anna.ohlund@kfsk.se och jessica.lysell@kfsk.se)

I mars kommer vi att anordna en halvdagsuppföljning av konferensen ”Hälsoundersökningar enligt BBIC – vi måste bli bättre”. Vi kommer främst att vända oss till de som deltog i dialog och workshopen den 3 december förra året för att stämma av de fortsatta implementerings- och utbildningsinsatser som planeras, gemensamt med Region Skånes Kunskapscentrum för barnhälsovård, överensstämmer med den inriktning och de behov som konferensdeltagarna pekade på (läs mer här).

Under ett par dagar i slutet på januari kommer jag, Kicki Lööf, att delta vid Allmänna Barnhusets sammankomst på Sätra Bruk. Programmet handlar om det fortsatta utvecklingsarbetet kring barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården och hur nationell, regional och lokal samverkan kan öka barns delaktighet.

Kommande BoU-dagar i Stockholm, då landets regionala utvecklingsledare under ledning av SKL, Kjerstin Bergman träffas, kommer bland annat att fokusera på BoU-satsningen 2015. På programmet finns också frågan om barns brukarmedverkan och ”Det tredelade föräldraskapet – stöd till placerade barn och deras föräldrar, ett utvecklingsprogram i Stockholms stad”. Cecilia Grefve och Petra Rinman från regeringskansliet kommer att delta en av dagarna.

Återkommer i februari med mer information från BoU-dagarna i Stockholm.

Publicerad:

Sidansvarig

Kicki Lööf

Skriv en kommentar