Barn och ungas delaktighet – den sociala barn- och ungdomsvården

Den 12 september 2014 hölls en välbesökt inspirationsdag i Medborgarhuset i Eslöv. Temat var barn och ungas delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Dagen inleddes med Harald Gegner från Lund och Camilla Persson, Sjöbo som berättade om sina erfarenheter av arbetet med Allmänna Barnhusets projekt
”Barn vill – Vågar vi?”.

Fyra skånska kommuner fick möjligheten att berätta om sitt arbete med fokus på att öka barn och ungas delaktiget. Gunnel Nordin och Ann-Sofie Johansson från Helsingborg presenterade sitt arbete med ”Involved by Right”. Margareta Sturesson och Camilla Friberg Olsson från Åstorp berättade om sitt arbete kring att tydliggöra barnets röst i utredningar enligt SoL 11:1. Höörs kommun, representerade av Helena Johansson och Karin Svensson, berättade om socialtjänstens långsiktiga arbete med Familjerådslag och ergarenheterna av hur den arbetsmetoden ökar delaktigheten för barn och unga. Jessica Bergström Tiitus och Annica Mårtensson från Svalövs kommun bidrog genom att beskriva sitt arbete med Barnens bok – för placerade barn och ungdomar.

Utöver dessa inspirerande föredag var Andreas Jansson från SVEA och pratade om hans erfarenheter. Andreas delgav oss bland annat intressant information kring ”åldersmaktsordning” från projektet ”Ung och Dum”. Jessica Aarvik från organisationen Maskrosbarn gav under en timme konferensdeltagarna en saklig och känslosam inblick i hur det är att växa upp i en familj präglad av våld, missbruk och psykisk sjukdom. Jessicas berättelse manar till eftertanke om vikten av att prata med och lyssna på barn och unga och göra dem delaktiga i socialtjänstens arbete och beslut som rör dem.

För dig som inte hade möjlighet att delta den 12 september kommer det ett nytt tillfälle att ta del av och inspirerars till fortsatt utvecklingsarbete kring barn och ungas delaktighet. Den 20 november hålls Allmänna Barnhusets konferens i Göteborg. Läs mer via länken.

http://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/barns-brukarmedverkan-den-sociala-barnavarden/länk till annan webbplats

Publicerad:

Sidansvarig

Kicki Lööf

Skriv en kommentar